Màng BOPP thường

- Sử dụng: In ấn, tráng ghép, băng keo, đóng gói hàng may mặc, ghép giấy (keo, nhiệt), giấy chống dính Bao bì thực phẩm Lãnh vực in đòi hỏi độ chính xác cao. Xem thêm...

Màng BOPP mờ

- Sử dụng: Ghép nhiệt, In ấn, In ấn mờ. Xem thêm...

Màng BOPP Ngọc

- Sử dụng: Lớp chính của nhãn mác, Bao gói sôcôla, Bao gói kem. Xem thêm...

Màng BOPP Co - Ex

- Sử dụng: Bao bọc ngoài, In và hàn nhiệt một mặt hoặc hai mặt, Xử lý in nổi 3D. Xem thêm...